Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2014

TUỔI SÁU MƯƠI - Thơ Ngô Văn Cư


Hoa giáp trọn vòng bỗng thấy vui
Lòng yêu nguyên vẹn nét xuân tươi
Công danh tựa gió vèo qua núi
Sự nghiệp như mây quấn lấy người
Đua sức vẫn còn thêm bốn chục
Dưỡng tâm phải đủ đến mười mươi
Một đời từng nếm bao thành bại
Giữa cõi nhân gian ngữa mặt cười
NVC