Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014

VIẾT CHO NGƯỜI CŨ (Thể Xa luân ngũ bộ)


                                                                     I                                                                       
Thềm vắng chợt vương đôi mắt ai
Bờ mi còn đọng nét u hoài
Vội đem mộng gởi vào sương đượm
Vội thả hồn say tới nắng phai
Ngây ngất màu thu xao xuyến cúc
Bâng khuâng nét hạ thẩn thờ mai
Nỗi niềm đã gởi vào thương nhớ
Mà một mùa yêu lạc dấu hài.