Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

NHẬT KÝ TÂM TƯ


Ngày...
Tôi nhặt chút hồn nhiên
Ép vào những nỗi muộn phiền vẩn vơ
Ngày ...
Tôi đánh mất câu thơ
Lang thang tìm vớt sau bờ cỏ non
Ngày...
Con nước lớn đục dòng
Dáng em bay dạt triền sông xa vời
Ngày...
Tôi tìm được tim tôi
Úp tay vào mặt lặng ngồi trầm tư
Bây giờ
Mang nặng kiếp người
Hát câu cố sự buồn vui cũng đành.
NVC